Hur skapar eller redigerar du ett samtycke?

Samtycken

Samtyckesbrev

Notion image
  • Som standard finns det flera Engelska och Svenska Samtyckesbrev som har tagits fram av MERIDIQ för att hjälpa dig att komma igång.
  • Du kan lägga till nya bokstäver, redigera eller inaktivera de nuvarande bokstäverna som de anser vara onödiga.

Om du saknar ett Samtyckesbrev kan du alltid kontakta oss (support@meridiq.com) med en begäran om att implementera ett nytt Samtyckesbrev.

 
Notion image
 

Obs: Samtyckesbrev är som mallar; du måste anpassa dem för att passa deras syften.

Svarade detta på din fråga?
😞
😐
🤩