Allmänna Inställningar

Hur man konfigurerar system- och företagsinställningar

Lägg till en Teammedlem

"Det finns två roller för Användaren - Administratör eller Användare. Fyll i motsvarande uppgifter och skicka in.

Administratörer: Full åtkomst men ingen åtkomst till "Företagsinformation" eller "Fakturering".

Användare: Samma som administratörer och ingen tillgång till "Anpassat frågeformulär", Samtyckesbrev, Registreringsportal eller Uppgraderingsplan. Du kan lägga till, redigera och ta bort användare.

 

Obs: "Du kan bara lägga till antalet administratörer/användare som du har prenumererat på.”

 
Notion image
 

Företagsinformation

Detta är den information som lämnades vid registreringen. Med hjälp av ikonerna kan du redigera, ändra eller ta bort någon information som inte är korrekt.

Från den här sidan väljer du ditt färgtema för Registreringsportalen och Bokningssidan. Du kan också lägga till en anpassad bildbakgrund.

 
Notion image
 

Systeminställningar

Notion image

Enhet: Välj lämplig enhet.

Språk: Säkerställ lämpligt språk.

Tema: Välj ett lämpligt tema.

Tid: Välj tidsformat.

Första dagen i veckan: Välj den första dagen i veckan som visas i kalendrarna i MERIDIQ.

Aktivera 2FA: 2FA är en avancerad säkerhetsfunktion som kräver att du anger en säkerhetskod varje gång du loggar in från en ny enhet.

 

Ändra ditt språk

Du kan enkelt ändra ditt språk från menyn Systeminställningar

Notion image
 

Ändra ditt färgtema

Från sidan Företagsinformation kan du ändra färgtemat för din Registreringsportal och Bokningssida.

Notion image
 

Växla från 24 till 12 timmar AM/PM

Du kan enkelt ändra dina tidsinställningar från menyn Systeminställningar

Notion image
 

Ändra din valuta

Du kan enkelt ändra ditt språk från menyn Systeminställningar

Notion image
 

Öka säkerheten med 2FA för inloggning

Du kan enkelt öka din säkerhetsnivå från menyn Systeminställningar genom att ställa in en 2FA (2-faktors autentisering). Detta kommer att aktivera e-postbekräftelse under inloggning.

Notion image
 
 
Svarade detta på din fråga?
😞
😐
🤩