Koppla Frågeformulär och Medgivanden till en tjänst

Koppla frågeformulär och Medgivanden till en tjänst

 
  • Du kan välja frågeformulär som inkluderar hälsodeklarationer, estetiska intressen, Covid-19-frågeformulär och anpassade frågeformulär när du lägger till en ny tjänst.
  • Du kan välja att koppla Medgivanden till en tjänst som patienten behöver signera vid bokning.
  • När du bokar via bokningsportalen, efter att ha fyllt i patientens information, visas de valda alternativen för frågeformulär och medgivanden, och sedan fyller patienten i det innan bokningen genomförs.
Notion image

Om du inte fyller i frågeformulären eller medgivandena under bokningen kommer patienten att få en påminnelse via e-post om att fylla i frågeformulären eller medgivanden.

 
Svarade detta på din fråga?
😞
😐
🤩