Hur man använder Registreringsportal

Hur man ställer in registreringsportalen

Registreringsportalen’ låter dina klienter (patienter) fylla i sina personuppgifter. Efter att de har fyllt i sina personuppgifter kommer de att lagras i deras journal för framtida behandling.

Notion image
 

Obs: Du kan kopiera och klistra in länken i den önskade meddelandeplattformen. Länka det på din hemsida eller sociala medier eller inkludera det i bokningsbekräftelsen (Anpassad Bokningstext) som klienten får vid bokning av en behandling.

Enkäter

Standard Enkäter: Dessa enkäter är utvecklade av MERIDIQ och de består av en uppsättning frågor som klienterna ska svara på om deras allmänna hälsa och andra relaterade frågor. Du kan se enkäterna innan du aktiverar dem. Standardenkäterna kan inte redigeras eller ändras, de är statiska.

Anpassade Enkäter: Där kan enkäter redigeras för att lägga till annan användbar information som du vill fråga klienten. Du redigerar, skapar nya och tar bort anpassade enkäter från Anpassade Enkäteri Huvudmenyn.

 
Notion image
 

Obs: Ändringarna som görs i ikonen "Enkäter" kommer att återspeglas i "Registreringsportalen".

Obligatoriska Fält

Syftet med Obligatoriska Fält är att låta dig begära nödvändig personlig information från dina patienter när de registrerar sig. Dessa fält låter dig markera de obligatoriska rutorna för klienterna att svara. Du kan också lägga till dina anpassade fält. Om du markerar kryssrutan "Obligatoriskt" måste patienten fylla i det fältet. Namn och e-post kan inte ändras eller tas bort.

 
Notion image
 

Obs: Ikonen "Enkäter" i huvudmenyn erbjuder samma funktioner. Det låter dig välja fördesignade enkäter, skapa anpassade enkäter, redigera titeln och göra allt som anses nödvändigt. Du kan också fortsätta med att lägga till eller ta bort obligatoriska fält.

Klicka på Länken

Genom att klicka på URL-länken kommer din klient till registreringsportalen där företagets namn och logotyp redan visas. För att lägga till din logotyp måste du uppdatera din “Företagsinformation”

 
Notion image
 
  • Välj önskat språk
  • Klienter kommer att tillhandahålla den personliga information som efterfrågas av dig under Obligatoriska Fält
  • Klienter fortsätter genom att svara på enkäter (som du har valt)
 
Notion image
 
  • De kommer att behöva samtycka till behandlingen av deras personuppgifter
  • Klicka på Spara och Avsluta
 
Notion image
 

Obs: Klienter kan bara registrera sin e-post (ID) en gång. Om de försöker registrera en redan registrerad e-post kommer de att få ett felmeddelande: "Ange en unik e-post". Användare kan alltid redigera klienters profiler och uppdatera deras e-post.

Svarade detta på din fråga?
😞
😐
🤩