Hur lägger du till närmsta anhöriga?

Anhöriga

Om en klients journal behöver överlämnas till en anhörig måste du fylla i denna information på klientens profil.

Notion image
Notion image
Svarade detta på din fråga?
😞
😐
🤩